< Wróć

Rekrutacja na rok szkolny 2022/23

25/02/2022

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dnia 14.03.2022 roku od godz.10.00 rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2022/2023.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej i złożyć do dnia 25.03.2022r. 

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023 od dnia 07.03.2022r. do dnia 11.03.2022r.

Na stronie naboru: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty znajdziecie Państwo:

Na powyższej stronie można pobrać dokumenty:

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki, pobrać lub wypełnić na stronie: http://www.nabor.pcss.pl/poznan.

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce).

Wnioski będą dostępne do pobrania od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj. od 14 marca, od godziny 10:00 Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru (wskazanej na pierwszym miejscu).

Ważne terminy postępowania rekrutacyjnego

 

Z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji można zapoznać się tutaj.

© 2020 Przedszkole im. Księcia Przemysława.
Accessibility