O Nas

Nasze przedszkole liczy pięć oddziałów. W grupach jest nie więcej niż piętnaścioro dzieci. Działalność przedszkola trwa już od ponad trzydziestu lat. Nad wychowaniem i edukacją dzieci czuwa wykwalifikowana i nieustannie doskonaląca się kadra pedagogiczna. Przedszkole ma do dyspozycji duży, ogrodzony ogródek, wyposażony w sprzęt do zabawy dla dzieci. Tworzymy zżytą rodzinę dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola. Nasze przedszkole opiera prace na wspomaganiu i inspirowaniu działania dzieci uwzględniając ich zdolności i talenty. Na korzyść wszystkich działa obustronna wymiana myśli i opinii między dorosłymi a dziećmi. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie rodziców związane z potrzebami dzieci. Nauczyciele to w pełni wykwalifikowana kadra poszerzająca swą wiedzę, uczestnicząc w kursach, projektach i szkoleniach. Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza nim. Dzięki małej ilości dzieci w grupie możemy poświęcić więcej uwagi każdemu z nich. Oprócz planowanych zajęć proponujemy szereg zajęć dodatkowych, wycieczek i innych atrakcji. Wychowujemy dzieci w poszanowaniu dla przyrody, świata i własnego zdrowia. Uśmiech i zadowolenie dzieci jest najlepszym uznaniem dla nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola.

© 2020 Przedszkole im. Księcia Przemysława.
Accessibility