< Wróć

Program edukacyjny,, Mamo, tato – co wy na to”

14/04/2024

Program edukacyjny,, Mamo, tato – co wy na to” z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu został zrealizowany w grupie IV i V. Głównym celem programu było zwrócenie uwagi rodziców dzieci na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy, uwrażliwienie na potrzeby „małego” człowiek oraz budowanie relacji pełnych wzajemnego szacunku i poczucia bezpieczeństwa. W ramach programu dzieci kształtowały nawyki prozdrowotne, dowiedziały się, jak wyrażać swoje emocje, jak radzić sobie ze złością,  rozwijały aktywność fizyczną, rozwiązywały zadania w broszurce informacyjnej otrzymanej z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu. Zajmowaliśmy się tematem higieny, zdrowego żywienia a o prawidłowy rozwój mowy zadbała Pani Anna Jamry – logopeda, która przyjęła zaproszenie do udziału w programie. .
Dziękujemy serdecznie Rodzicom za włączenie się w realizację programu.

© 2020 Przedszkole im. Księcia Przemysława.
Accessibility