Grupy

Rok szkolny 2023/24

Grupa 1 – Koziołeczki

nauczycielki:

nauczyciel wychowawca: Anna Jamry

nauczyciel wychowawca: Izabela Werwińska

nauczyciel: Sylwia Lisowska-Walęcka

pomoc nauczyciela: Monika Ważna

Grupa 2 – Maltanie

nauczycielki:   

nauczyciel wychowawca: Magdalena Walczak-Rutkowska

nauczyciel: wakat

Grupa 3 – Rusałki

nauczycielki:

nauczyciel wychowawca: Wiesława Cieślewicz

nauczyciel na zastępstwo za Wiesławę Cieślewicz wrzesień/październik  Violetta Kulla

Grupa 4 – Orlęta

nauczycielki: 

nauczyciel wychowawca: Magdalena Dulemba

nauczyciel: Renata Szymańska

Grupa 5 – Dąbrowianie

nauczycielki: 

nauczyciel wychowawca: Sylwia Lisowska-Walęcka

nauczyciel wychowawca: Renata Szymańska

© 2020 Przedszkole im. Księcia Przemysława.
Accessibility