< Wróć

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

31/01/2024

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dnia 20.03.2024 roku rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2024/2025.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej i złożyć do dnia 05.04.2024r. 

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2024/2025 od dnia 13.03.2024r. do dnia 19.03.2024r.

Na stronie naboru: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty znajdziecie Państwo:

Na powyższej stronie można pobrać dokumenty:

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki, pobrać lub wypełnić na stronie: http://www.nabor.pcss.pl/poznan.

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej.

Wnioski będą dostępne do pobrania od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj. od 20 marca, Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru (wskazanej na pierwszym miejscu).

Ważne terminy postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Nr 66/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do pobrania w pliku

terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 (Załącznik do Zarządzenie Nr 66/2024/P) do pobrania w pliku

Uchwałę Rady Miasta Poznania ws określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do pobrania w pliku

Informator dla rodziców do pobrania w pliku

Instrukcja w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu nabór do pobrania w pliku

Instrukcja rodzice w WK Poznań do pobrania w pliku

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola do pobrania w pliku

Oświadczenie nr 1 o wielodzietności do pobrania w pliku

Oświadczenie nr 2 samotne wychowywanie do pobrania w pliku

Oświadczenie nr 3 szczepienia do pobrania w pliku

 

 

 

 

© 2020 Przedszkole im. Księcia Przemysława.
Accessibility