< Wróć

Dzień Tolerancji

24/03/2023

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

Tolerancja
Każdy z nas duży czy mały
Ma prawo do wspólnej zabawy
Chociaż wielkością się różnimy
Tolerować siebie musimy.
Dnia 23.03.2023r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji. We  wszystkich grupach zostały przeprowadzone zajęcia, które miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych. Dzieci wysłuchały opowiadania Diany Hsu p.t ,,Smok Josh” ,a następnie wykonały pracę plastyczną rysując przyjaciół smoka Josha. Zajęcia zakończyliśmy oglądając piękny film o przyjaźni dziewczynki z chłopcem niepełnosprawnym.
© 2020 Przedszkole im. Księcia Przemysława.
Accessibility