< Wróć

Tydzień Wartości

08/03/2023

Projekt edukacyjny Tydzień Wartości

był realizowany we wszystkich grupach wiekowych w dniach od
27.02 – 3.03.2023 r.
Głównym celem projektu było :
Nauczyć  tolerancji
 Uwrażliwić  dzieci , pomóc im   lepiej zrozumieć świat i innych
ludzi.
 Rozwijać zdolności empatyczne, wyczulić na odbieranie i
odczytywanie ukrytych sygnałów i znaczeń
 Kształtować  kulturalny i przyjazny  model komunikacji-umiejętność
polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych.
 Budować system wartości – wychowanie do wartości takich jak
empatia, szacunek, wrażliwość, tolerancja, przyjaźń, dobro, piękno,
prawda
 Rozwijać poczucie odpowiedzialności.
Podejmowane w projekcie treści pozwoliły prowadzić z dziećmi celowe
działania zmierzające do zrozumienia sensu wartości, uznania je przez
dzieci za jedyne i słuszne w codziennych kontaktach z innymi (w
rodzinie, w przedszkolu) i postępowania w zgodzie z nimi.
Podczas realizacji projektu dzieci aktywnie uczestniczyły w różnych
formach aktywności takich jak:
– zabawy improwizowane
– guizy,
– zabawy plastyczne ,
– muzyczne,
– prezentacja multimedialna,
– spotkanie z ekspertem ( leśnik – piękno otaczającej nas przyrody)

Dzieci słuchały  wiele wspaniałych bajek –  tych nowych ale również tych bardzo starych.
Na zakończenie tygodnia czekała na nas niespodzianka, a mianowicie udaliśmy się w sentymentalną podróż w czasie, do lat 80-tych, kiedy to panie będące w wieku dzieci z przedszkola mogły cieszyć się prywatnym kinem w swoim domu. O czym mowa? O cudownych bajeczkach wyświetlanych na ścianie i o rzutniku Ania.
© 2020 Przedszkole im. Księcia Przemysława.
Accessibility