< Wróć

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

10/03/2023

Nabór 2023/2024

Ważne dokumenty:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań
Zarządzenie w pliku
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Terminy w pliku
Informator dla rodziców w pliku
Informacja dotycząca składania wniosku w pliku
Ukraińska instrukcja składania wniosku w pliku
Instrukcja dla rodziców w pliku
Lista placówek biorących udział w rekrutacji w pliku
Dokumenty do wydrukowania:
Wniosek w pliku
Oświadczenie 1 wielodzietność w pliku
Oświadczenie 2 samotne wychowywanie w pliku
Oświadczenie 3 szczepienia w pliku
Klauzula informacyjna – rekrutacja w pliku
© 2020 Przedszkole im. Księcia Przemysława.
Accessibility