Drzwi Otwarte

02/03/2024
Nasze przedszkole liczy 5 oddziałów, w każdym z nich jest maksymalnie 15 dzieci. Do dyspozycji naszego przedszkola mamy ogrodzony ogród. Zapewniamy: opiekę i edukację dzieciom od 3 do 6 lat, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 -17:00, wysokiej jakości zajęcia edukacyjno - opiekuńcze...
© 2020 Przedszkole im. Księcia Przemysława.
Accessibility