< Wróć

Wizyta w Remizie Strażackiej

30/09/2021

Dnia 27.09.2021r. dzieci z grup IV i V udały się tramwajem na wycieczkę do Komendy
Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Bobrzańskiej. Celem spotkania było zapoznanie
przedszkolaków ze specyfiką pracy strażaków, miejscem ich pracy i samochodami
pożarniczymi. Dzieci zostały zapoznane z zagrożeniami jakie mogą wystąpić podczas
pożaru, oraz zasadami zachowania podczas wystąpienia niebezpieczeństwa. Ponadto
przedszkolaki utrwaliły zasady wzywania straży pożarnej podczas występowania zagrożenia
życia lub zdrowia. Na zakończenie wizyty strażacy zaprezentowali wyposażenie wozu
strażackiego oraz sprzętu pożarniczego będącego na jego wyposażeniu. Dzieci przez chwilę
mogły poczuć się jak prawdziwi strażacy przymierzając hełm, czy wsiadając do wozu
strażackiego.

© 2020 Przedszkole im. Księcia Przemysława.
Accessibility